Inżynier lub inspektor domu w zielonej kurtce odblaskowej sprawdza dokument przeglądu i sprawdza za pomocą schowka na placu budowy wykonawca robót budowlanych i koncepcja inżynieryjna

Inżynier lub inspektor domu w zielonej kurtce odblaskowej sprawdza dokument przeglądu i sprawdza za pomocą schowka na placu budowy wykonawca robót budowlanych i koncepcja inżynieryjna - 177925713
ID zdjęcia177925713

engineer or home inspector in green reflective jacket checking review document and inspecting with clipboard at construction site building interior, construction, contractor and engineering concept