Hot handmade ceremonial cacao in white cup. Woman hands holding craft cocoa, top view on wooden table. Organic healthy chocolate drink prepared from beans, no sugar. Giving cup on ceremony, cozy cafe - 177891535
PREMIUM

Gorące ręcznie ceremonialne kakao w białej filiżance. kobieta trzymając się za ręce rzemieślnicze kakao, widok z góry na drewnianym stole. organiczny zdrowy napój czekoladowy przygotowany z fasoli, bez cukru. wręczanie filiżanki podczas ceremonii, przytulna kawiarnia

 177891535
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free