Ark of the Covenant and Christian religious items. Vector of Ark of the Covenant, altar of incense, candlestick, brazen altar, altar of sacrifice, table of shewbread, laver, curtain, and tabernacle. - 177372548
PREMIUM

Arka przymierza i chrześcijańskie przedmioty religijne. wektor arki przymierza, ołtarza kadzenia, świecznika, ołtarza mosiężnego, ołtarza ofiarnego, stołu chlebów pokładnych, kadzi, zasłony i tabernakulum.

 177372548
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)