Phone book vector icon of contact app button. Isolated 3d notebook of address book or telephone directory with alphabet index tabs, leather cover and phone tube symbol, web and mobile application - 177156754
PREMIUM

Ikona wektora książki telefonicznej przycisku aplikacji kontaktowej. izolowany notatnik 3d książki adresowej lub książki telefonicznej z zakładkami indeksu alfabetu, skórzaną okładką i symbolem tuby telefonicznej, aplikacją internetową i mobilną

 177156754
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)