symbol of time passing with a group of men who try to stop it by symbolically holding the hands of a clock with a rope. - 177130842
PREMIUM

Symbol upływającego czasu z grupą mężczyzn, którzy próbują go zatrzymać, symbolicznie trzymając wskazówki zegara za pomocą liny.

 177130842
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)