Concept of the authoritarian state with a man in uniform who symbolically orders humanity to stop its evolution. - 177130792
PREMIUM

Koncepcja państwa autorytarnego z mężczyzną w mundurze, który symbolicznie nakazuje ludzkości zatrzymać ewolucję.

 177130792
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)