Spherical panorama symbol of a large plant, aerial photo by a drone. Large metal structures, pipes, a railway line with hundreds of wagons, bright lighting, energy and power metallurgy. - 177093993
PREMIUM

Sferyczny symbol panoramy dużej rośliny, zdjęcie lotnicze wykonane przez drona. wielkie konstrukcje metalowe, rury, linia kolejowa z setkami wagonów, jasne oświetlenie, energetyka i hutnictwo energetyczne.

 177093993
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free