Concept of David against Goliath, with the removal of the leader and the seizure of power by his subordinate who becomes the new leader after having overthrown him. - 176237357
PREMIUM

Koncepcja dawida przeciwko goliatowi, z usunięciem wodza i przejęciem władzy przez jego podwładnego, który zostaje nowym wodzem po jego obaleniu.

 176237357
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)