Concept of teamwork with two groups of men, separated by a chasm trying to come together by holding each other to successfully overcome the obstacle. - 176237045
PREMIUM

Koncepcja pracy zespołowej z dwiema grupami mężczyzn, oddzielonymi przepaścią próbującą się spotkać, trzymając się nawzajem, aby skutecznie pokonać przeszkodę.

image-id176237045

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)