Close up of Stud Beef bulls, cows and calves grazing on grass in a field, in Australia. breeds of cattle include speckled park, murray grey, angus, brangus and wagyu on long pasture in spring and summer. - 175880954
PREMIUM

Zbliżenie byków, krów i cieląt wypasanych na trawie na polu, w australii. rasy bydła obejmują cętkowany park, murray grey, angus, brangus i wagyu na długich pastwiskach wiosną i latem.

 175880954

Podobne zdjęcia Royalty-Free