Anioł i diabeł stylizowane ilustracji wektorowych. anioł ze skrzydłem, aureola. diabeł ze skrzydłem i ogonem. ręcznie rysowane styl szkicu linii.

Anioł i diabeł stylizowane ilustracji wektorowych. anioł ze skrzydłem, aureola. diabeł ze skrzydłem i ogonem. ręcznie rysowane styl szkicu linii. - 175167292
ID zdjęcia175167292
Rodzaj mediówWektor stockowy
(SVG lub EPS)

Angel and devil stylized vector illustration. Angel with wing, halo. Devil with wing and tail. Hand drawn line sketch style.