Group of small nursery school children sitting on floor indoors in classroom, clapping. - 174948256
PREMIUM

Grupa małych dzieci w wieku przedszkolnym siedzących na podłodze w pomieszczeniu w klasie, klaszczących.

 174948256
 
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free