A man sits disappointed in love with the Milky Way and stars in the background. concept of loss, loneliness, disappointment - 174557534
PREMIUM

Mężczyzna siedzi zakochany w drodze mlecznej i gwiazdach w tle. pojęcie straty, samotności, rozczarowania

 174557534
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free