Chart with red down arrow isolated on black background. Falling growth in business - 173971225
PREMIUM

Wykres z czerwoną strzałką w dół odizolowaną na czarnym tle. spadający wzrost w biznesie

 173971225

Podobne zdjęcia Royalty-Free