Industrial heat exchanger or boiler tubes bundle. Two way heat exchanger shell and tubes opened for repairing and deposits cleaning at petrochemical enterprises industrial background with copyspace. - 173527178
PREMIUM

Przemysłowy wymiennik ciepła lub wiązka rur kotłowych. dwukierunkowa obudowa wymiennika ciepła i rury otwarte do naprawy i czyszczenia osadów w przedsiębiorstwach petrochemicznych w tle przemysłowym z copyspace.

 173527178

Podobne zdjęcia Royalty-Free