Climate change from drought to green growth. climate change withered earth. Global warming concept.A comparative picture of a dead tree and a tree as a concept of global environmental change. - 173377876
PREMIUM

Zmiana klimatu od suszy do zielonego wzrostu. zmiana klimatu wysuszyła ziemię. koncepcja globalnego ocieplenia. porównawczy obraz martwego drzewa i drzewa jako koncepcja globalnych zmian środowiskowych.

 173377876

Podobne zdjęcia Royalty-Free