Set of hands holding pens and pencils, writing letter on paper, taking notes in notebook, filling diary and planners, signing business documents. Flat vector illustration isolated on white background. - 172982341
PREMIUM

Zestaw rąk trzymających długopisy i ołówki, pisanie listu na papierze, robienie notatek w zeszycie, wypełnianie pamiętnika i planistów, podpisywanie dokumentów biznesowych. płaski wektor ilustracja na białym tle.

image-id172982341

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)