The doctor looks at the hologram of Lungs, checks the test result on the virtual interface and analyzes the data. Pneumonia, donation, innovative technologies, medicine of the future - 172750330
PREMIUM

Lekarz ogląda hologram płuc, sprawdza wynik badania na wirtualnym interfejsie i analizuje dane. zapalenie płuc, donacja, innowacyjne technologie, medycyna przyszłości

 172750330

Podobne zdjęcia Royalty-Free