Flat illustration of doctor examining medical condition of elderly male patient via video call. Concept of telemedicine delivering care at a distance - 172625155
PREMIUM

Płaska ilustracja lekarza badającego stan zdrowia starszego pacjenta płci męskiej za pośrednictwem połączenia wideo. koncepcja telemedycyny dostarczającej opiekę na odległość

 172625155
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)