Religion vector concept. Handicapped man moves from wheelchair and standing on the road to pray on the cross for heal - 172433683
PREMIUM

Koncepcja wektora religii. niepełnosprawny mężczyzna porusza się z wózka inwalidzkiego i stoi na drodze, aby modlić się na krzyżu o uzdrowienie

 172433683
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)