Concept of persecution and freedom, with the symbol of a balloon locked in a bird cage. - 172242312
PREMIUM

Pojęcie prześladowania i wolności, z symbolem balonu zamkniętego w klatce dla ptaków.

 172242312
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)