Business difficulty or obstacle in economic crisis, mistake or accident causing problem or failure, depressed and anxiety concept, frustrated businessman holding broken umbrella in strong wind storm. - 171511773
PREMIUM

Trudność biznesowa lub przeszkoda w kryzysie gospodarczym, błąd lub wypadek powodujący problem lub awarię, koncepcja depresji i niepokoju, sfrustrowany biznesmen trzymający zepsuty parasol podczas silnej burzy.

 171511773
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)