Installation of the distribution unit of heating and water supply network. Frame for connecting pipes in the trench of ground. - 171412683
PREMIUM

Montaż jednostki rozdzielczej sieci ciepłowniczej i wodociągowej. rama do łączenia rur w wykopie gruntowym.

 171412683

Podobne zdjęcia Royalty-Free