Vector illustration of Saladin ibn Ayyub a Muslim military and political leader who as sultan led Islamic forces during the Crusades - 170899783
PREMIUM

Ilustracja wektorowa saladyna ibn ayyuba, muzułmańskiego przywódcy wojskowego i politycznego, który jako sułtan dowodził siłami islamskimi podczas krucjat

 170899783
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)