Semiconductor silicon wafer under test on the probe station. Selective focus. - 170633781
PREMIUM

Półprzewodnikowy wafel krzemowy testowany na stacji sondy. selektywne skupienie.

 170633781

Podobne zdjęcia Royalty-Free