Tree with soil growing on  Light bulb. Digital Convergence and and Technology Convergence. Blue light and network background. Green Computing, Green Technology, Green IT, csr, and IT ethics Concept. - 170498166
PREMIUM

Drzewo z ziemią rosnącą na żarówce. konwergencja cyfrowa i konwergencja technologiczna. niebieskie światło i tło sieciowe. zielona informatyka, zielona technologia, zielone to, csr i koncepcja etyki.

 170498166

Podobne zdjęcia Royalty-Free