Koncepcja internetowa konferencji online w stylu płaskiego spotkania biznesowego pracowników za pośrednictwem rozmów wideo. Współpracownicy omawiają zadania robocze. Ludzie charakter działań scena ilustracji wektorowych dla szablonu strony internetowej

Koncepcja internetowa konferencji online w stylu płaskiego spotkania biznesowego pracowników za pośrednictwem rozmów wideo. Współpracownicy omawiają zadania robocze. Ludzie charakter działań scena ilustracji wektorowych dla szablonu strony internetowej - 170413969
ID zdjęcia170413969
Rodzaj mediówWektor stockowy
(SVG lub EPS)

Online conference web concept in flat style. Business meeting of employees via video call. Colleagues discuss work tasks. People character activities scene. Vector illustration for website template