Amygdala in the brain, and closeup view of amygdala neurons, 3D illustration. Two almond-shaped clusters of nuclei within temporal lobes, part of the limbic system, play role in memory and emotions - 170255939
PREMIUM

Ciało migdałowate w mózgu i widok z bliska neuronów ciała migdałowatego, ilustracja 3d. dwa skupiska jąder w kształcie migdałów w płatach skroniowych, część układu limbicznego, odgrywają rolę w pamięci i emocjach

image-id170255939

Podobne zdjęcia Royalty-Free