Koncepcja budowania sukcesu fundamentowego ręka trzymająca układanie drewnianych klocków jako sukces schodów schodowych w koncepcji rozwoju biznesu na pastelowym tle

Koncepcja budowania sukcesu fundamentowego ręka trzymająca układanie drewnianych klocków jako sukces schodów schodowych w koncepcji rozwoju biznesu na pastelowym tle - 170004134
ID zdjęcia170004134

Concept of building success foundation. Hand holding wooden block stacking as step stair, Success in business growth concept on pastel background.