Anemia and leukemia, blood diseases vector background with red cells erythrocytes. Healthcare and hematology medicine, anemia and leukemia diseases, hemoglobin blood cells deficiency - 169509319
PREMIUM

Niedokrwistość i białaczka, tło wektorowe chorób krwi z erytrocytami krwinek czerwonych. opieka zdrowotna i medycyna hematologiczna, choroby niedokrwistości i białaczki, niedobór krwinek hemoglobiny

 169509319
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)