Illustration of Cut out coupon with dashed line and scissors. Different shape blanks white coupon borders. advertising coupon cut from a sheet of paper - 169470494
PREMIUM

Ilustracja wyciętego kuponu z linią przerywaną i nożyczkami. różne kształty puste białe obramowania kuponów. kupon reklamowy wycięty z kartki papieru

 169470494
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)