Concept of prison and deprivation of liberty with a prisoner reflecting on the consequences of his crime behind bars in his cell. - 169409664
PREMIUM

Koncepcja więzienia i pozbawienia wolności z więźniem zastanawiającym się nad konsekwencjami swojej zbrodni za kratkami w swojej celi.

 169409664
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)