Traveler holds vaccine passport certificate to show COVID 19 vaccination status . The digital health certificate is required for international travel during coronavirus pandemic . - 169322354
PREMIUM

Podróżnik posiada paszport ze szczepionką, aby pokazać status szczepienia covid 19. cyfrowe świadectwo zdrowia jest wymagane w przypadku podróży międzynarodowych podczas pandemii koronawirusa.

 169322354
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free