Group of business people working together over digital interface. Concept of teamwork, cooperation and network in international hi tech business. Office with New York panoramic cityscape - 169252563
PREMIUM

Grupa ludzi biznesu pracujących razem nad interfejsem cyfrowym. koncepcja pracy zespołowej, współpracy i sieci w międzynarodowym biznesie hi-tech. biuro z panoramą nowego jorku

 169252563
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free