Bronze statue of Japanese Buddha Shaka Nyorai in meditation praying with two hands doing the gesture mudra called anjali surrounded by an aura glow on a sunset sky. - 169010731
PREMIUM

Brązowy posąg japońskiego buddy shaka nyorai w medytacji modlący się dwiema rękami wykonujący gest mudra zwany anjali otoczony blaskiem aury na zachodzie słońca.

 169010731

Podobne zdjęcia Royalty-Free