Portrait of little Asian girl writing or drawing in notebook at desk in classroom and looking at camera at the elementary school. Education knowledge, activities with kids concept. - 168639123
PREMIUM

Portret małej azjatyckiej dziewczynki piszącej lub rysującej w zeszycie przy biurku w klasie i patrzącej na kamerę w szkole podstawowej. wiedza edukacyjna, zajęcia z koncepcją dzieci.

 168639123
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free