Chess player achieving success. Surreal and conceptual scene of a tiny person standing on the top of chessboard among huge chess pieces. Overcoming obstacles, victory and business leadership metaphor - 168567729
PREMIUM

Szachista osiągający sukces. surrealistyczna i konceptualna scena maleńkiej osoby stojącej na szczycie szachownicy wśród ogromnych szachów. pokonywanie przeszkód, metafora zwycięstwa i przywództwa biznesowego

 168567729
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free