Monetary pie concept showing budget items as pieces of the whole - 168498389
PREMIUM

Koncepcja pie pieniężnej przedstawiająca pozycje budżetowe jako kawałki całości

 168498389

Podobne zdjęcia Royalty-Free