Project managers and employees brainstorming on ideas - Multi-ethnic group of workers having business meeting in a start-up office - 168140345
PREMIUM

Menedżerowie projektów i pracownicy burzy mózgów na temat pomysłów - wieloetniczna grupa pracowników na spotkaniu biznesowym w biurze rozruchu

 168140345
 
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free