Crisis management, risk management, crisis solving or problem solving concept. King chess stopping wooden dominoes from collapsing on chessboard in black scene. - 167656095
PREMIUM

Zarządzanie kryzysowe, zarządzanie ryzykiem, rozwiązywanie kryzysów lub koncepcja rozwiązywania problemów. szachy króla zatrzymujące drewniane domino przed zawaleniem się na szachownicy w czarnej scenie.

 167656095

Podobne zdjęcia Royalty-Free