Immune passport. Coronavirus immunity certificate or vaccine passport on smartphone screen with doctor stethoscope, healthcare charts, syringe and medical equipment on hospital red background - 167296258
PREMIUM

Paszport immunologiczny. świadectwo odporności na koronawirusa lub paszport szczepionki na ekranie smartfona ze stetoskopem lekarskim, wykresami opieki zdrowotnej, strzykawką i sprzętem medycznym na szpitalnym czerwonym tle

image-id167296258
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free