The student fills in the answers to the test in the exercise and examination paper with a pencil. computer worksheet with pencil in school test room, education concept. - 167235043
PREMIUM

Student wpisuje ołówkiem odpowiedzi do testu w zeszycie ćwiczeń i egzaminu. arkusz komputerowy z ołówkiem w szkolnej sali testowej, koncepcja edukacji.

 167235043

Podobne zdjęcia Royalty-Free