Group of business people get together to develop new financial strategy in order to increase clients revenue on stock. Brainstorm method in analysing market behavior. - 167184457
PREMIUM

Grupa ludzi biznesu spotyka się, aby opracować nową strategię finansową w celu zwiększenia przychodów klientów z zapasów. metoda burzy mózgów w analizie zachowań rynkowych.

 167184457
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free