Community teamwork and cooperation. Diversity people.Group of hands on top of each other of different male and female people.Diverse culture.Racial equality.Oneness.Agreements. Helping - 167156164
PREMIUM

Praca zespołowa i współpraca społeczności. różnorodność ludzi.grupa rąk na sobie różnych mężczyzn i kobiet.różnorodna kultura.równość rasowa.jedność.umowy. porcja jedzenia

 167156164
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)