the concept of mutual help, friendship, good attitude and love, the image of hands holding out their hearts to each other on a white background. - 167021255
PREMIUM

Pojęcie wzajemnej pomocy, przyjaźni, dobrego nastawienia i miłości, obraz rąk wyciągających do siebie serca na białym tle.

 167021255
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)