Love network together and unity or loving partnership and concept of team and teamwork idea as a metaphor for joining diverse ropes connected together as a heart for cooperation and working collaboration. - 166235624
PREMIUM

Kochaj sieć razem i jedność lub kochające partnerstwo oraz koncepcję zespołu i idei pracy zespołowej jako metaforę łączenia różnych lin połączonych ze sobą jako serce współpracy i współpracy roboczej.

 166235624

Podobne zdjęcia Royalty-Free