A close-up on a solar panel with numerous solar modules and photovoltaic cells against blue sky with white clouds as a source of alternative, renewable green energy. - 166013780
PREMIUM

Zbliżenie na panel słoneczny z licznymi modułami słonecznymi i ogniwami fotowoltaicznymi na tle błękitnego nieba z białymi chmurami jako źródło alternatywnej, odnawialnej zielonej energii.

 166013780

Podobne zdjęcia Royalty-Free