Radiologist concept illustration. Doctor examine x-ray image of human body with computed tomography, mri and ultrasound. - 165963613
PREMIUM

Ilustracja koncepcja radiologa. lekarz bada zdjęcie rentgenowskie ludzkiego ciała za pomocą tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i ultradźwięków.

 165963613
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)