young woman in the waiting room interview sitting on sofa in corridor of dentist office or reception modern medical center while doctor's appointment. using mobile phone fills information or resumes - 165832190
PREMIUM

Młoda kobieta w wywiadzie w poczekalni siedzi na kanapie w korytarzu gabinetu dentystycznego lub recepcji nowoczesne centrum medyczne podczas wizyty u lekarza. za pomocą telefonu komórkowego wypełnia informacje lub życiorysy

 165832190
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free