Ink wash painting with heron and misty island with forest trees. Translation of hieroglyph - silence. Traditional oriental ink painting sumi-e, u-sin, go-hua - 165704619
PREMIUM

Malowanie tuszem z czaplą i mglistą wyspą z leśnymi drzewami. tłumaczenie hieroglifu - cisza. tradycyjne orientalne malowanie tuszem sumi-e, u-sin, go-hua

 165704619
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)